Sadaļas

Veikala noteikumi

I. Vispārīgi nosacījumi

1. Tiešsaistes veikals, kas atrodas tīmekļa vietnē www.epaklaji.lv ļauj veikt pirkumus internetā.

2. Veikalu www.epaklaji.lv vada uzņēmums:

F.H KABIS
Łuszczów I 73
20-258 Lublin
NIP: 946-154-99-58
REGON: 431279511
ieraksts Uzņēmējdarbības reģistrā ar numuru 7732 - Świdnik Town Hall.

3. Adrese sarakstei, atgriešanai un sūdzībām:

F.H KABIS
ul. Elektryczna 17
21-040 Świdnik
(81) 751-21-90; (81) 751-26-34
paklaji@epaklaji.lv

4. Pirkums interneta veikalā www.epaklaji.lv nozīmē šo noteikumu pieņemšanu.

II. Pasūtījumu iesniegšanas un apstrādes procedūra

5. Jūs varat veikt pasūtījumu, izmantojot produkta pievienošanas groziņā funkciju un pēc tam izmantojot pogu "Pasūtīt".

6. Veikto pirkumu realizācijas pamatnosacījums ir pareiza kontaktinformācijas aizpildīšana, ieskaitot derīgu, esošu e-pasta adresi un tālruņa numuru, pa kuru būs iespējams apstiprināt pasūtījumu.

7. Pasūtījumu var veikt 24 stundas diennaktī visu gadu. Pasūtījumi, kas iesniegti darba dienās pēc plkst. 17.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās, tiks apstrādāti nākamajā darba dienā.

8. Ja rodas apstākļi, kas neļauj pilnībā vai uz laiku izpildīt iesniegto pasūtījumu, F.H.KABIS patur tiesības apturēt pasūtījuma izpildi - uzņēmums apņemas nekavējoties informēt Pircēju par radušos situāciju.

9. Pasūtījumi ar nepareizi aizpildītu kontaktinformāciju (nav e-pasta vai tālruņa numura) netiks pieņemti.

10. F.H. KABIS patur tiesības apturēt visus pasūtījumus, kas rada šaubas.

11. Preču cenas interneta veikalā www.epaklaji.lv ir norādītas ar PVN (bruto cenas).

12. F.H. KABIS izraksta PVN rēķinu par katru iegādāto preci. Ja pirkuma dokumentu nesaņemat sūtījumā, lūdzu, sazinieties ar mums - tiks sagatavots dublikāts.

13. Lūdzu, ļoti rūpīgi pārbaudiet iepakojumu, saņemot to no piegādātāja. Sūdzības par jebkādiem sūtījuma mehāniskiem bojājumiem (piemēram, plīsumiem, saspiešanu, salaušanu) jāapstiprina ar rakstisku protokolu piegādes brīdī.
 
14. Par līguma noslēgšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad interneta veikals apstiprina pasūtījumu pa e-pastu.

15. Iepriekš vienojoties, preces ir iespējams saņemt kādā no mūsu veikaliem.

III. Atgriešanās un sūdzību procedūra - atteikuma tiesības

15. Veicot pirkumu veikalā www.epaklaji.lv, jūs piekrītat, ka preču atgriešanas gadījumā no jums saņemtais maksājums tiks nosūtīts atpakaļ uz jūsu norādīto bankas kontu vai pasta pārskaitījumu.

16. Jums ir tiesības atteikties no šī līguma 30 dienu laikā, nenorādot iemeslu.

17. Atteikuma termiņš beidzas 30 dienas no dienas, kad jūs pārņemat preces savā īpašumā vai kad trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs norādāt, pārņem preces savā īpašumā.

18. Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums par savu lēmumu atteikties no līguma ir jāinformē mūs - F.H KABIS, Elektryczna 17, 21-040 Świdnik, (81) 751-21-90; (81) 751-26-34; paklaji@epaklaji.lv - ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu).

19. Jūs varat izmantot atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.

20. Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek nosūtīt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

21. Atcelšanas ietekme. Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs esam informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma, atmaksāsim jums visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, jums izvēloties piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids). Mēs jums atmaksāsim, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien jūs neesat skaidri vienojies citādi; jebkurā gadījumā atmaksāšanas rezultātā jums netiks piemērota nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksu, līdz mēs saņemam preci vai līdz brīdim, kad jūs iesniedzat mums atgriešanas apliecinājumu, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.

22. Lūdzu, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad esat mūs informējis par atteikšanos no līguma, nosūtiet vai nododiet produktu mums atpakaļ uz adresi F.H KABIS DYWANY ŁUSZCZÓW, Elektryczna 17 Street, 21-040 Świdnik. Termiņš ir ievērots, ja preci nosūtāt atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Jums būs jāsedz tiešie izdevumi, kas saistīti ar preces atgriešanu. Ja sūtījums tiek sūtīts atpakaļ, lūdzu, izmantojiet tādu pašu vai līdzīgu ārējo iepakojumu, kāds tika izmantots saņemtajam sūtījumam.

23. Tiesības atkāpties no līguma nav iespējamas, ja līguma priekšmets ir prefabrikāts, kas izgatavots pēc patērētāja specifikācijām vai kalpo viņa individuālo vajadzību apmierināšanai. Citiem vārdiem sakot, nav iespējams atgriezt tādus produktus kā, piemēram, paklāji, pretslīdes paklāji, paklāji un PVC, kas sagriezti no ruļļiem pēc individuāla pasūtījuma, kā arī nav iespējams atgriezt produktus, kas importēti tieši no ražotājiem pēc individuāla pasūtījuma - šādu produktu gadījumā tas vienmēr ir precīzi norādīts to aprakstā.

IV. Papildu informācija

24. Klienta personas dati tiek izmantoti arī pārdošanas līgumu izpildei, un tādēļ tie var tikt nodoti struktūrām, kas ir atbildīgas par iegādāto produktu piegādi klientam:
DPD Polska Sp. z o.o. ar juridisko adresi Varšavā, Mineralna ielā 15 (02-274), uzņēmums, kas reģistrēts Varšavas apgabaltiesas Uzņēmumu reģistrā Varšavā, Valsts tiesu reģistra XIV Komerclietu departamentā, Nr. KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10.
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ar juridisko adresi Komorniki, Tęczowa 10, Głuchowo (62-052), uzņēmums, ko Uzņēmumu reģistrā reģistrējusi Poznaņas apgabaltiesa - Nowe Miasto un Wilda, Valsts tiesu reģistra VIII Komerclietu departaments, KRS 0000005009, NIP 785-15-61-831.
Kā arī subjektiem, kas apkopo viedokļus par epaklaji.lv veikalā veiktajiem darījumiem:
TrustMate S.A., Vroclavā, Bartoszowicka 3( 51-641), uzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, ko reģistrējusi Vroclavas-Fabryčnas VI apgabaltiesas Ekonomikas nodaļa KRS0000737597, NIP:8971854393.

25. Klienta personas dati, kas veic tiešsaistes maksājumus par epaklaji.lv iegādātajiem produktiem, tiek nosūtīti:
PayU S.A., kuras galvenā mītne atrodas Poznaņā (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), kas ir reģistrēta Poznaņas apgabaltiesas Poznaņa - Nowe Miasto un Wilda Poznaņā Uzņēmumu reģistrā, Nacionālā tiesu reģistra 8. Komerciālajā departamentā ar KRS numuru 0000274399, Polijas Finanšu uzraudzības iestādes uzraudzīta valsts maksājumu iestāde, kas ir reģistrēta Polijas Finanšu uzraudzības iestādes valsts maksājumu iestāžu reģistrā ar numuru IP1/2012. Nosūtīšana attiecas uz personas datiem, kas nepieciešami, lai PayU S.A. veiktu maksājumu.
PayPro S.A. ar juridisko adresi Poznaņā, Kanclerska 15, 60-327 Poznaņa, reģistrēta Valsts tiesas reģistra Uzņēmumu reģistrā, ko uztur Poznaņas apgabaltiesa Nowe Miasto un Wilda, Valsts tiesas reģistra VIII Komerciālais departaments, ar KRS numuru 0000347935, NIP numuru 7792369887, ar pamatkapitālu PLN 4 500 000,00 apmērā, kas ir pilnībā apmaksāts.
lai PayU S.A. un PayPro S.A. varētu apstrādāt (izpildīt) maksājumu par epaklaji.lv vietnē iegādātajiem produktiem, tūlīt pēc tam, kad klients izvēlas tiešsaistes maksājumu veidu epaklaji.lv vietnē.

26. Jautājumos, kurus neregulē šie noteikumi, piemēro Polijas Republikas teritorijā spēkā esošo tiesību aktu attiecīgos noteikumus, jo īpaši 1964. gada 23. aprīļa Likumu - Civilkodeksu (Likumu vēstnesis Nr. 16, 93. punkts ar grozījumiem), 2014. gada 30. maija Likumu par patērētāju tiesībām (Likumu vēstnesis 2014, 827. punkts) un 1997. gada 29. augusta Likumu par personas datu aizsardzību (konsolidētais teksts: Likumu vēstnesis 2002, Nr. 101, 926. punkts ar grozījumiem).

27. Šo Noteikumu noteikumi nav paredzēti, lai izslēgtu vai ierobežotu Pircēja, kurš ir arī Patērētājs 1964. gada 23. aprīļa likuma - Civilkodeksa (Likumu Vēstnesis Nr. 16, 93. punkts ar grozījumiem) izpratnē, tiesības, kas viņam pienākas saskaņā ar imperatīvajiem tiesību aktiem. Šo noteikumu un iepriekš minēto noteikumu pretrunu gadījumā noteicošie ir šie noteikumi.

Follow us on Facebook